Czym jest powołanie?

Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Psalm 111,2

Zastanawialiście się kiedyś, czym jest powołanie?

Gdy usłyszymy słowo „powołanie”, często wyobrażamy sobie osobę w sutannie czy habicie – księdza, zakonnika, czy zakonnicę. Jednak po głębszym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, że powołanie jest również niezbędne w zawodach takich jak nauczyciel, lekarz, czy artysta. Być może mieliśmy szczęście spotkać nauczyciela czy lekarza, którzy swoją pracę traktują jako prawdziwe powołanie.

Mówiąc o ludziach, którzy wykonują swój zawód z pasją i oddaniem, często określamy ich mianem ludzi powołanych. Obok nas żyją także osoby, które decydują się poświęcić swoje życie Bogu – są to ludzie tak samo jak my, z własnymi planami i pasjami, którzy w pewnym momencie życia postanawiają służyć Bogu.

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest powołanie i kto jest powołany, musimy zrozumieć, kto jest Tym, który powołuje i obdarza powołaniem. Tym, który powołuje, jest Bóg.

Jak wynika z lektury Starego Testamentu, powołanie jest darem Boga dla człowieka. Bóg jest punktem wyjścia dla każdego powołania do życia, miłości i szczęścia z Nim. Powołanie to zaproszenie, które Bóg kieruje do nas, mówiąc intymnie: „Pójdź za Mną”.

Zostaliśmy powołani do życia z Bogiem i dla Boga, a sposoby realizacji tego powołania są różnorodne. Bóg stopniowo odkrywa przed nami swoje zaproszenie. Możemy być powołani do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego czy nawet do życia w samotności. Odpowiedź na to powołanie zależy od naszego zaangażowania w rozpoznawanie i rozeznawanie woli Bożej.

Powołanie jest bez wątpienia darem Boga, ale wymaga od nas zdecydowanej odpowiedzi: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Powołanie dokonuje się niezależnie od naszych planów zawodowych czy ambicji.

By rozpoznać i przyjąć powołanie, potrzebujemy modlitwy pełnej zaufania do Boga. Powołanie to misja, nie wynik naszych zasług, i może pojawić się w różnym czasie oraz okolicznościach życia, często zaskakując nas.

Odczuwając niepewność lub lęk związany z powołaniem, warto przezwyciężyć te obawy poprzez wiarę, nadzieję i miłość do Boga. Rozmowa z doświadczonym duchownym może okazać się pomocna w rozpoznaniu powołania.

Każdy z nas ma różne możliwości wyboru dróg do szczęścia, ale warto dostrzec, że Bóg powołuje nas do tego, co jest naszym najgłębszym pragnieniem – szczęścia.

Powołanie nie jest tylko wyznaczaniem zadań. Wszyscy, niezależnie od stanu czy zawodu, jesteśmy powołani do pełni życia chrześcijańskiego i doskonałości miłości zgodnie z Ewangelią.

Jeśli po przeczytaniu tych słów Twoje serce zadrżało, możliwe, że odczułeś właśnie dar powołania do szczególnej służby Bogu. Przyjmij go świadomie i w pokorze. Pamiętaj, że Bóg „wezwał nas świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz zgodnie z własnym postanowieniem i łaską” (2 Tm 1, 9).

Jeśli chciałbyś realizować swoje powołanie w naszym Kościele, jesteśmy do Twojej dyspozycji! Czekamy właśnie na Ciebie!