Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Dla mężczyzny żonatego

Ojcze Niebieski, Ty, który kierujesz sercami Twoich wiernych, zwracam się do Ciebie jako mąż i ojciec, który pragnie zrozumieć głębiej swoje powołanie. W moim sercu rodzi się pytanie o możliwość służby Tobie jako kapłan. Proszę Cię, daj mi światło i mądrość, bym mógł prawdziwie rozeznać Twój plan dla mnie.

Panie, Ty wiesz najlepiej, jakie są potrzeby Twojego Kościoła i jak mogę najlepiej służyć Twojemu ludowi. Pomóż mi rozważyć tę drogę z głębokim szacunkiem i odpowiedzialnością za moje małżeństwo i rodzinę. Niech moje poszukiwania będą prowadzone przez Ducha Świętego i niech każda decyzja, którą podejmuję, będzie zgodna z Twoją wolą.

Daj mi odwagę, aby iść tam, gdzie mnie prowadzisz, i mądrość, abym mógł zrozumieć, jak najlepiej mogę służyć Tobie i Twojemu Kościołowi. Niech moje życie, w każdym jego aspekcie, będzie świadectwem Twojej miłości i dobroci. Amen.

Boże Wszechmogący, Twórco nieba i ziemi, zwracam się do Ciebie z głębi serca, prosząc o światło Twego Ducha, bym mógł rozpoznać i zrozumieć moje powołanie. Spraw, abym był otwarty na Twoje słowo i wrażliwy na znaki, które mi przesyłasz. W mojej poszukiwaniu drogi życia niech moje myśli, uczucia i decyzje będą zgodne z Twoją wolą. Pomóż mi odnaleźć prawdziwą ścieżkę, na której najlepiej mogę służyć Tobie i bliźnim. Amen.

Dla kawalera

Boże Wszechmogący, Twórco nieba i ziemi, zwracam się do Ciebie z głębi serca, prosząc o światło Twego Ducha, bym mógł rozpoznać i zrozumieć moje powołanie. Spraw, abym był otwarty na Twoje słowo i wrażliwy na znaki, które mi przesyłasz.

W moim poszukiwaniu drogi życia niech moje myśli, uczucia i decyzje będą zgodne z Twoją wolą. Pomóż mi odnaleźć prawdziwą ścieżkę, na której najlepiej mogę służyć Tobie i bliźnim. Amen.