Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

„I przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli: Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba i Jana, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę...” (Mk 3, 13-19)

Twoja Strona

Proszę obrócić telefon do pozycji poziomej, aby uzyskać lepszą czytelność strony.

Witamy na stronie Seminarium Duchownego Narodowego Kościoła Katolickiego

Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej naszego Seminarium Duchownego Narodowego Kościoła Katolickiego. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Twoje zainteresowanie i cieszymy się, że możemy przedstawić Ci naszą wyjątkową wspólnotę formacyjną.

Nasze Seminarium otwiera swoje drzwi zarówno dla mężczyzn stanu wolnego, jak i dla tych, którzy są żonaci. Wierzymy, że powołanie do kapłaństwa może być odpowiedzią na Boże wezwanie niezależnie od stanu cywilnego, i jesteśmy dumni, że możemy wspierać mężczyzn na różnych etapach ich życiowej drogi.

Wszystkie treści zawarte na naszej stronie internetowej są uniwersalne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Pragniemy, aby każdy, kto odwiedzi naszą stronę, miał możliwość zapoznania się z naszymi wartościami, strukturą formacji seminaryjnej oraz charakterem naszego Kościoła. Nasze Seminarium oferuje najwyższej jakości formację duchowną, zgodną z najwyższymi standardami, które promują rozwój zarówno duchowy, jak i intelektualny.

Jeśli rozważasz możliwość wstąpienia do Seminarium, zachęcamy Cię do głębokiej refleksji i modlitwy. Chcielibyśmy podkreślić, że nasze Seminarium przyjmuje tylko członków Narodowego Kościoła Katolickiego.

Jeśli jesteś zainteresowany formacją seminaryjną, ale należysz do innego Kościoła, informujemy, że Instytut Teologiczny Narodowego Kościoła Katolickiego oferuje odpowiednią formację również dla członków innych Kościołów. Zachęcamy również do rozważenia możliwości rozpoczęcia formacji w Kościele, którego jesteś członkiem.

Chcemy, aby nasza strona była miejscem, gdzie każdy może znaleźć wartościowe informacje o formacji seminaryjnej, zobaczyć ją z innej, jednoczącej perspektywy i jednocześnie zgodnej z najwyższymi standardami formacyjnymi. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie informacji, ale także inspirowanie do głębszego rozważenia powołania i podjęcia świadomej decyzji.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą wspólnotą.

Z wyrazami szacunku,

Seminarium Duchowne Narodowego Kościoła Katolickiego

Droga do Kapłaństwa w Narodowym Kościele Katolickim

W Ewangelii Chrystus często mówi o powołaniu, które wykracza poza granice codzienności, wzywając nas do głębszego zrozumienia i oddania się służbie Bogu. Narodowy Kościół Katolicki (NKK) oferuje unikalną ścieżkę do kapłaństwa, która harmonijnie łączy życie duchowe z powołaniem do małżeństwa.

W Narodowym Kościele Katolickim uznajemy, że sakramenty małżeństwa i kapłaństwa są równoważne, umożliwiając mężczyznom realizowanie ich powołania na dwa wyjątkowe sposoby. Droga do kapłaństwa nie musi wykluczać życia rodzinnego; wręcz przeciwnie, może być wzmocniona przez miłość i wsparcie rodziny.

Księża w Narodowym Kościele Katolickim mają możliwość pełnienia swojej posługi, jednocześnie będąc mężem i ojcem. To połączenie dwojakiego powołania jest nie tylko możliwe, ale i głęboko wzbogacające. Wielu naszych duchownych świadczy o tym, że małżeństwo dodaje głębi ich służbie kapłańskiej. Bycie mężem i ojcem pozwala im lepiej zrozumieć potrzeby i troski wiernych, a także prowadzić bardziej empatyczne i autentyczne duszpasterstwo.

Wyjątkowe znaczenie mają również kapłani celibatariusze. Ich pełne oddanie Bogu i wspólnocie wiernych świadczy o głębokiej miłości i poświęceniu. Celibat, będący świadomą rezygnacją z małżeństwa i aktywności seksualnej na rzecz całkowitego poświęcenia się służbie Bożej, stanowi niezwykły przykład wiary i oddania. Kapłani celibatariusze realizują swoje powołanie poprzez nieograniczoną dyspozycyjność oraz pełne zaangażowanie w życie parafii i wspólnoty duchowej. Ich wyjątkowa posługa podkreśla głębię oddania i miłości do Boga oraz wspólnoty wiernych.

W Narodowym Kościele Katolickim łączą się dwie formuły posługi kapłańskiej: kapłanów żonatych i kapłanów celibatariuszy. Taki model duszpasterstwa jest głęboko zakorzeniony w teologii Kościoła i odzwierciedla różnorodność powołań, do których Bóg wzywa swoich sług. Zarówno kapłani żonaci, jak i celibatariusze mają swoje miejsce i rolę w Kościele, każdy na swój sposób służąc Bogu i wspólnocie wiernych.

Obie te drogi posługi kapłańskiej są drogami ku uświęceniu. Kapłani żonaci, żyjąc w małżeństwie, realizują swoje powołanie poprzez codzienne świadectwo wiary w rodzinie, a ich miłość małżeńska staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Małżeństwo dodaje głębi ich służbie kapłańskiej, a bycie mężem i ojcem pozwala im lepiej zrozumieć potrzeby i troski wiernych. Dzięki temu mogą prowadzić bardziej empatyczne i autentyczne duszpasterstwo, które jest wzbogacone o doświadczenia życia rodzinnego.

Z kolei kapłani celibatariusze wybierają drogę pełnego oddania się Bogu i wspólnocie wiernych. Ich celibat jest świadomą rezygnacją z małżeństwa i aktywności seksualnej na rzecz całkowitego poświęcenia się służbie Bożej. Celibat stanowi niezwykły przykład wiary i oddania, a kapłani celibatariusze realizują swoje powołanie poprzez nieograniczoną dyspozycyjność oraz pełne zaangażowanie w życie parafii i wspólnoty duchowej. Ich posługa podkreśla głębię oddania i miłości do Boga oraz wspólnoty wiernych.

Obie te drogi kapłaństwa są komplementarne i razem tworzą pełny obraz kapłańskiej służby. W Narodowym Kościele Katolickim wierzymy, że Bóg wzywa nas do różnych form życia, które odpowiadają naszym darom i życiowym wyborom, prowadząc nas ku uświęceniu. Zarówno życie w małżeństwie, jak i życie w celibacie, są wartościowymi drogami do świętości, które wzbogacają naszą wspólnotę wiernych i przybliżają nas do Boga.

W Piśmie Świętym znajdujemy liczne przykłady, które wspierają tę dualność powołań. Święty Paweł w liście do Tymoteusza pisze: “Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania” (1 Tm 3,2). Z kolei w Ewangelii według Mateusza Chrystus mówi: “Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy się takimi z łona matki urodzili; są też niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni” (Mt 19,12).

W Narodowym Kościele Katolickim jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje każdego z nas do służby na różne sposoby, które są zgodne z naszymi darami i życiowymi wyborami. Droga do kapłaństwa nie musi oznaczać rezygnacji z życia rodzinnego, ale może być jego integralną częścią, pozwalając na pełne i spełnione życie duchowe.

Jeśli czujesz, że Bóg powołuje Cię do służby kapłańskiej, pamiętaj, że w Narodowym Kościele Katolickim możesz odpowiedzieć na to wezwanie, nie rezygnując z powołania do małżeństwa. Kościół oferuje drogę, na której obie te ścieżki mogą harmonijnie współistnieć, prowadząc do pełni życia w służbie Bogu i ludziom. Kościół zapewnia wsparcie i zrozumienie dla kapłanów, którzy pragną realizować swoje powołanie zarówno jako duchowni, jak i jako mężowie oraz ojcowie. Dzięki temu można w pełni korzystać z darów, które Bóg nam dał, łącząc życie rodzinne z posługą kapłańską, co prowadzi do głębokiego i spełnionego życia duchowego.

REKRUTACJA 2024

DO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

NARODOWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Rozpocznij nowy rozdział w swoim życiu z Seminarium Duchownym Narodowego Kościoła Katolickiego!

Kończysz maturę i zastanawiasz się, co dalej? To idealny moment, by pomyśleć o swojej przyszłości. Wiele osób przed Tobą stanęło przed podobnym wyborem i zdecydowało się odkrywać oraz pielęgnować powołanie, które daje im Bóg.

Seminarium to coś więcej niż zwykła szkoła – to szczególny czas i miejsce, gdzie Jezus przygotowuje nas do wyjątkowych zadań. To tutaj odkrywamy siebie i wzrastamy dzięki wsparciu inspirujących ludzi, którzy nas otaczają.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, wiedz, że Twoja droga do kapłaństwa również może zacząć się tutaj. Narodowy Kościół Katolicki uznaje, że sakramenty małżeństwa i kapłaństwa mogą współistnieć. Czujesz powołanie, ale jednocześnie chcesz być mężem i ojcem? Nasze seminarium daje Ci unikalną możliwość połączenia tych dwóch dróg w życiu.

Pierwszy krok należy do Ciebie. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Więcej informacji: Rekrutacja

Modlitwa o rozeznanie powołania

DLA MĘŻCZYZNY ŻONATEGO

Ojcze Niebieski, Ty, który kierujesz sercami Twoich wiernych, zwracam się do Ciebie jako mąż i ojciec, który pragnie zrozumieć głębiej swoje powołanie. W moim sercu rodzi się pytanie o możliwość służby Tobie jako kapłan. Proszę Cię, daj mi światło i mądrość, bym mógł prawdziwie rozeznać Twój plan dla mnie.

Panie, Ty wiesz najlepiej, jakie są potrzeby Twojego Kościoła i jak mogę najlepiej służyć Twojemu ludowi. Pomóż mi rozważyć tę drogę z głębokim szacunkiem i odpowiedzialnością za moje małżeństwo i rodzinę. Niech moje poszukiwania będą prowadzone przez Ducha Świętego i niech każda decyzja, którą podejmuję, będzie zgodna z Twoją wolą.

Daj mi odwagę, aby iść tam, gdzie mnie prowadzisz, i mądrość, abym mógł zrozumieć, jak najlepiej mogę służyć Tobie i Twojemu Kościołowi. Niech moje życie, w każdym jego aspekcie, będzie świadectwem Twojej miłości i dobroci. Amen.

 

DLA Kawalera

Boże Wszechmogący, Twórco nieba i ziemi, zwracam się do Ciebie z głębi serca, prosząc o światło Twego Ducha, bym mógł rozpoznać i zrozumieć moje powołanie. Spraw, abym był otwarty na Twoje słowo i wrażliwy na znaki, które mi przesyłasz.

W moim poszukiwaniu drogi życia niech moje myśli, uczucia i decyzje będą zgodne z Twoją wolą. Pomóż mi odnaleźć prawdziwą ścieżkę, na której najlepiej mogę służyć Tobie i bliźnim. Amen.

„Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.” (J 1, 37-39)

Wsparcie
WESPRZYJ NAS
WESPRZYJ NAS

Dołącz do naszej wędrówki ku kapłaństwu, towarzysząc nam w modlitwie.

W dzisiejszym zgiełku i pośpiechu łatwo jest zagubić cichy głos Boga, który nas woła. Niemniej jednak wielu z nas czuje w sercu delikatne, lecz nieustające wezwanie, aby pójść za Jezusem Chrystusem, podobnie jak uczynili to Apostołowie. Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do podjęcia tej drogi, warto otworzyć się na Jego głos i spróbować odpowiedzieć.

Jeżeli zastanawiasz się nad kapłaństwem w Narodowym Kościele Katolickim, ale nie jesteś pewien, czy jest to droga, którą powinieneś podążać, zapraszamy Cię na rozmowę z Rektorem naszego seminarium duchownego lub jednym z wyznaczonych kapłanów. Taka rozmowa może pomóc rozwiać wątpliwości i umożliwić głębsze zrozumienie, czy kapłaństwo jest Twoim powołaniem.

 “Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16).

To Bóg wybiera nas i prowadzi na drogę, którą mamy podążać. Rozmowa z doświadczonym duchownym może pomóc Ci odkryć ten Boży plan dla Twojego życia.

Chcemy również podkreślić, że głos Boży może docierać także do mężczyzn, którzy są już w związku małżeńskim. W Narodowym Kościele Katolickim możliwe jest podjęcie posługi kapłańskiej również przez żonatych mężczyzn. Jeśli jesteś żonaty i odczuwasz takie wezwanie, rozmowa z duchownym może pomóc Ci rozeznać tę drogę.

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt mailowy: rektorat@seminarium-duchowne.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i wspólnej rozmowy.