Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

“Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (Rz 12,2)

Rozeznanie Bożego Powołania

Rozeznanie Bożej woli to głęboki, duchowy proces, w którym pragniemy zrozumieć Boże plany względem naszego życia. Wymaga on od nas nie tylko modlitwy i refleksji, ale również otwartości na działanie Ducha Świętego. To doświadczenie nie jest unikalne dla nas – przez wieki wiele osób stawiało sobie podobne pytania i poszukiwało odpowiedzi.

Pismo Święte dostarcza nam licznych przykładów tych, którzy z ufnością zwracali się do Boga, by poznać Jego wolę, i z determinacją dążyli do jej realizacji. Abraham, na przykład, odpowiedział na Boże wezwanie, opuszczając swój dom, aby wyruszyć do ziemi obiecanej. Maria, matka Jezusa, z pełnym oddaniem odpowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).

W naszej podróży rozeznania Bożego powołania czerpiemy siłę z modlitwy, wsłuchując się w Boży głos i pozwalając, aby Duch Święty prowadził nas ku pełni życia zgodnie z Jego wolą. Każdy krok na tej drodze, każda chwila refleksji i każda modlitwa przybliża nas do zrozumienia tego, co Bóg pragnie dla nas i jak możemy najlepiej wypełnić Jego plan.