Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Plan dnia alumna SD NKK w roku formacyjnym

Bezpośrednio po wstaniu: Modlitwa Pańska Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo i Skład Apostolski Wierzę w Boga

W godzinach porannych: LG: Jutrznia (dla kandydatów do Święceń jest to godzina obowiązkowa! Jeżeli nie jest poprzedzona Godziną czytań, to zanim rozpoczniemy Jutrznię, odmawiamy Invitatorium w danym tygodniu psałterza).

Odmawiamy w dowolnej chwili dnia: LG: Godzina czytań, Rozważanie Słowa Bożego (zaleca się na początku dnia) oraz przynajmniej jedną do wyboru z Modlitwy przedpołudniowej, Modlitwy południowej i Modlitwy popołudniowej.

Msza Święta jest najważniejszym punktem dnia dla każdego kapłana i winna być bliska i cenna dla każdego przygotowującego się do sprawowania Najświętszej Ofiary Chrystusa, Eucharystii. Dlatego jeżeli nie możemy uczestniczyć codziennie w Mszy Świętej, to proszę by każdy Kleryk rozważał Mszę Świętą czytaną z danego dnia wg opracowania Księży Marianów, Oremus – Teksty Liturgii Mszy Świętej na każdy dzień (w prenumeracie miesięcznej). Odmawiamy wszystkie teksty Mszy Świętej, łącznie z rozważaniem Kanonu. (Msza Święta: Obrzędy wstępne. Liturgia Słowa. Liturgia Eucharystyczna, Kanon II-III, Komunia duchowa i Zakończenie). Należy przy tym pamiętać, że taka forma modlitwy, nie zastąpi pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjęciu Komunii Świętej, która nie tylko wyciska zbawienny skutek dla naszej duszy ale jest obowiązkiem i zobowiązaniem każdego kapłana, który winien modlić się za siebie i Kościół jako wspólnotę Ludu Bożego pielgrzymującego do Boga Ojca, który jest w Niebie.

Odmawiamy często, każdego dnia, w drodze do pracy, w czasie czynności dnia codziennego. Modlitwę odmawiamy w myślach.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

W południe odmawiamy modlitwę Anioł Pański, Chwała Ojcu… oraz krótką modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące np. Wieczny odpoczynek… oraz czynimy krótki rachunek sumienia.

Modlitwa wieczorną Kościoła: LG: Nieszpory.

Modlitwa na zakończenie dnia (przed spoczynkiem): LG Kompleta, poprzedzona Rachunkiem sumienia i żalem za grzechy.

Różaniec Święty w intencji NKK, duchowieństwa i o nowe powołania kapłańskie i zakonne w każdy wtorek, po modlitwie o 21:00 za kapłanów i o kapłanów dla NKK oraz w każdy czwartek. W miesiącu październiku, modlitwę różańcową odmawiamy codziennie, bądź to we wspólnocie Kościoła, bądź indywidualnie.

W czasie każdego dnia skupienia odmawiamy Drogę Krzyżową a w Wielkim Poście rozważamy Mękę Pańską oraz uczestniczymy, przynajmniej w trzech częściach Nabożeństwa Gorzkich żali.

Pamiętajmy również o przystępowaniu do Sakramentu pokuty i korzystaniu z kierownictwa duchowego, przynajmniej raz w miesiącu.

Proszę również pamiętać o innych modlitwach i nabożeństwach, które dla Kościoła stanowią istotną formę uświęcenia każdego wiernego (Zob. Modlitewnik NKK).