Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Wspólnota Wspólnot

Termin „Kościół” często błędnie interpretowany jako odnoszący się wyłącznie do jednej denominacji chrześcijańskiej, jest źródłem wielu nieporozumień. Taka zawężona perspektywa nie tylko zaciemnia prawdziwe znaczenie tego terminu, ale również prowadzi do konfliktów i niezgody między różnymi Kościołami chrześcijańskimi. Zauważalne jest, jak wyznawcy jednej tradycji ignorują lub wręcz zaprzeczają istnieniu i prawom innych Kościołów. Takie zachowania, […]

Małżeństwo i kapłaństwo

Małżeństwo i kapłaństwo jako komplementarne powołania do świętości WPROWADZENIE W sercu chrześcijańskiego nauczania leży przekonanie, że każdy człowiek jest powołany do świętości. Jest to kluczowe przesłanie, stanowiące esencję doktryny Narodowego Kościoła Katolickiego, które podkreśla jednolitą wartość i nienaruszalną godność sakramentów małżeństwa i kapłaństwa. Zgodnie z tą doktryną, każda z tych dróg nie tylko oferuje możliwość, […]

O udzielaniu święceń kapłańskich kobietom

Dla nas jako członków Narodowego Kościoła Katolickiego ważne jest zrozumienie nauczania naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i trzymanie się tego, co przekazywane jest nam przez Tradycję. Wiem, że ten temat jest dla wielu z Was ważny i zarazem jest niezwykle delikatny. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w świecie, który ciągle się zmienia, a nasze zrozumienie równości […]