Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

 

Wszystkie działania duszpasterstwa powołań łączą się z całą działalnością duszpasterską poszczególnych jednostek organizacyjnych Kościoła tj. misji, parafii, biskupstw, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnoty seminaryjnej. Istnieją jednak pewne szczególne formy duszpasterskie, które są znakiem troski o powołania zarówno ze strony duszpasterzy, jak i osób wierzących.

Refleksja nad powołaniem

Refleksja nad powołaniem

Czy czuję się powołany do kapłaństwa?
Czy odczuwam wewnętrzny spokój i pewność, że to moja droga?
Czy potrafię wyobrazić sobie siebie służącego innym w roli kapłana przez całe życie?
Jeżeli odpowiedzi na te pytania to TAK, rozważ swoje powołanie z modlitwą i zaufaniem. Niech Pan Bóg prowadzi Cię na tej drodze.
Propozycja modlitwy: "Panie Boże, proszę Cię o dar rozpoznania mojego powołania. Prowadź mnie swoją drogą i daj mi siłę do jej realizacji. Amen."
Proszę włączyć kamerę, aby kontynuować.
Dziękujemy za chwilę refleksji. Niech Pan Bóg Cię prowadzi.
Seminarium Duchowne NKK