Na czym polega duszpasterstwo powołań?

Wszystkie działania duszpasterstwa powołań łączą się z całą działalnością duszpasterską poszczególnych jednostek organizacyjnych Kościoła tj. misji, parafii, diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnoty seminaryjnej, diecezji i parafii. Istnieją jednak pewne szczególne formy duszpasterskie, które są znakiem troski o powołania zarówno ze strony duszpasterzy, jak i osób wierzących.