Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Narodowy Kościół Katolicki jest miejscem, gdzie tradycja starokatolicka harmonijnie spotyka się z nowoczesnością. Z jednej strony pozostajemy głęboko wierni naszemu bogatemu dziedzictwu, a z drugiej strony otwieramy się na potrzeby i wyzwania współczesnego świata. Nasza troska o integralność wiary manifestuje się w dążeniu do utrzymania żywej, dynamicznej wspólnoty, która kultywuje głęboką duchowość.

Centralnym elementem naszego Kościoła jest sakramentalność wiary. Sakramenty nie są dla nas jedynie symbolicznymi gestami, lecz realnymi znakami obecności Boga i Jego łaski w naszym życiu. Chrzest, Eucharystia, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo są dla nas drogami, którymi podążamy w naszym duchowym rozwoju. Te święte rytuały stanowią fundament naszego duchowego życia i codziennie odnawiają naszą więź z Bogiem.

Nasza wspólnota jest otwartym domem dla wszystkich, którzy poszukują duchowej głębi i prawdy zawartej w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Nasza misja polega na przekazywaniu Ewangelii w sposób przystępny dla współczesnego człowieka, jednocześnie pozostając wiernym tradycji apostolskiej. Wierzymy, że Ewangelia jest żywym słowem, które musi być przekazywane w sposób dynamiczny i aktualny.

W naszym Kościele duch pastoralny przejawia się w indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Rozumiemy, że każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny, a jego duchowe doświadczenia są cenne dla całej wspólnoty. Jesteśmy Kościołem, który słucha i reaguje, dostosowując nasze działania do potrzeb naszych wiernych.

Nasz Kościół działa zgodnie z polskim prawem, zapewniając legalność i transparentność naszych działań.

Dla tych, którzy pragną zgłębić naszą starokatolicką tradycję, praktyki duchowe oraz dynamikę naszej wspólnoty, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej moj-kosciol.pl. Jest to bogate źródło informacji, które oświetla naszą misję oraz zasady, którymi się kierujemy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą społeczność, gdzie wspólnie dążymy do głębszego zrozumienia i większej bliskości z Bogiem. Nasza duchowa podróż jest wzajemnym doświadczeniem – pragniemy razem odkrywać tajemnice Boże, rozwijać naszą duchowość oraz wzmacniać miłość i relację z Bogiem. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy pragną podjąć to wyzwanie i odważnie podążać ścieżkami wiary.

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają prawdy, miłości i sprawiedliwości, do dołączenia do naszej wspólnoty. Oferujemy przestrzeń do duchowego wzrostu i pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia Kościoła, umożliwiając głębokie i autentyczne doświadczenie wiary.