Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Modlitwa za Powołanych

Boże, nasz Ojcze, z wdzięcznością modlimy się za wszystkich, którzy odpowiedzieli na Twoje wezwanie do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego. Dziękujemy Ci za ich oddanie i poświęcenie, prosząc o Twoją nieustanną opiekę nad nimi.

Prosimy Cię, napełnij ich serca Twoją miłością i pokojem, aby w każdej chwili swego życia mogli czuć Twoją obecność. Umocnij ich wiarę, by z radością i ufnością głosili Twoją Ewangelię i byli świadkami Twojej miłości w świecie.

Duchu Święty, oświeć ich umysły i prowadź ich kroki, aby w każdej sytuacji potrafili znaleźć mądrość i odwagę do podejmowania właściwych decyzji. Wspieraj ich w chwilach trudności i zniechęcenia, dając im siłę do wytrwania w ich powołaniu.

Panie Jezu, Ty, który jesteś Dobrym Pasterzem, prowadź ich ścieżkami sprawiedliwości i pokoju. Niech ich posługa będzie dla innych źródłem nadziei i miłosierdzia.

Boże, Ty jesteś naszą skałą i zbawieniem. Prosimy, abyś nieustannie błogosławił wszystkim powołanym, obdarzając ich swoimi darami i łaskami, aby mogli w pełni realizować swoje powołanie na chwałę Twojego imienia i dla dobra Kościoła.

Amen.