Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Drodzy bracia i siostry, 

W tych uroczystych chwilach, gdy świętujemy Zmartwychwstanie Pana, pragnę podzielić się z wami przesłaniem nadziei i odnowy. „Christos Anesti! – Alethòs Anesti”, „Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał”. Niech ten paschalny okrzyk, którym dzielimy się w tym wyjątkowym czasie, będzie przypomnieniem o nieustającej miłości Boga i o sile, jaką daje nam wiara.

Zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary; to moment, który przemienia smutek w radość, rozpacz w nadzieję. Niech każdy z nas, podobnie jak uczniowie odkrywający pustą mogiłę, doświadczy tego cudu odrodzenia i przemiany w swoim sercu. To czas, aby odnowić nasze zobowiązanie do bycia ludźmi miłości, pokojem i przebaczeniem, w duchu Ewangelii.

Niech wielkanocny stół, przy którym zasiądziemy, stanie się symbolem wspólnoty i braterstwa, miejsce, gdzie pamięć o ostatniej wieczerzy przeradza się w codzienne gesty miłości i troski o bliźniego. Pamiętajmy, że miłość, którą mamy dzielić, nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale konkretne działanie na rzecz innych, odzwierciedlenie miłości, którą Chrystus okazał każdemu z nas.

W obliczu wyzwań i prób naszych czasów niech przesłanie Zmartwychwstania przypomina nam, że nadzieja i odnowa są zawsze możliwe. W tym świętym czasie, pragnę, abyśmy wszyscy zjednoczyli się w duchu przebaczenia, jedności i miłości, pamiętając, że każdy gest dobroci jest krokiem ku lepszemu światu.

Niech wielkanocna radość wprowadzi nas w stan głębokiej wdzięczności za dar życia i miłości, która nas otacza. Miejmy odwagę być świadkami Zmartwychwstałego w naszym codziennym życiu, nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, i światło tam, gdzie zalega ciemność.

Życzę każdemu z was, aby te Święta Wielkanocne były czasem pełnym refleksji, radości i duchowego odnowienia. Niechaj przesłanie Zmartwychwstania inspiruje nas do otwierania naszych serc na potrzeby innych i do bycia źródłem światła w naszych społecznościach.

Chrystus Zmartwychwstał – Niech ta prawda napełnia nasze serca miłością i pokojem.

Amen.

/-/ + Robert Matysiak NCC