Witamy na nowej stronie naszego Seminarium Duchownego.

Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Formacja seminaryjna w NKK

Formacja seminaryjna w Narodowym Kościele Katolickim (NKK), przygotowująca kandydatów do kapłaństwa, trwa trzy lata i składa się z dziewięciu semestrów. Nauka teologii poprzedzona jest rokiem propedeutycznym, podczas którego kleryk zapoznaje się z NKK, jego strukturami i zadaniami, które Kościół realizuje w swojej kapłańskiej posłudze.

Jest to również czas, kiedy kandydat, kleryk lub cały rocznik mają wyznaczonego tutora – opiekuna, który jest do dyspozycji studentów, pomagając i czuwając nad przebiegiem kształcenia i formacji. Opiekun pełni kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia duchowego oraz merytorycznego.

Zajęcia, w zależności od realizowanego cyklu kształcenia, obejmują naukę filozofii, historii chrześcijaństwa, nauk biblijnych, teologicznych oraz pastoralnych – wszystkie te dziedziny są niezbędne do pełnienia kapłańskiej posługi w Kościele.

Hybrydowy model kształcenia

Zajęcia odbywają się w formie mieszanej, hybrydowej. Oznacza to, że część zajęć odbywa się stacjonarnie, a część online, co umożliwia elastyczne i efektywne kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów. System hybrydowy w naszym seminarium pozwala na połączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach online, co daje im większą elastyczność i możliwość pogodzenia studiów z innymi obowiązkami. Zajęcia online umożliwiają studentom dostęp do materiałów edukacyjnych i wykładów z dowolnego miejsca, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy mają ograniczoną możliwość dojazdu na zajęcia stacjonarne.

Zjazdy stacjonarne, które odbywają się w każdym semestrze w wyznaczonym przez Rektora i wykładowców terminie, są kluczowe dla budowania wspólnoty akademickiej. Podczas tych spotkań studenci mają okazję bezpośrednio kontaktować się z wykładowcami, co sprzyja wymianie doświadczeń i pogłębianiu relacji. Stacjonarne spotkania umożliwiają również uczestnictwo w praktycznych zajęciach, warsztatach oraz ćwiczeniach, które wymagają obecności.

Dzięki hybrydowemu modelowi kształcenia nasi studenci mogą korzystać z najlepszych aspektów obu form nauczania. Połączenie zajęć online z tradycyjnymi spotkaniami stacjonarnymi zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy, przygotowując kandydatów do pełnienia kapłańskiej posługi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Terminy i miejsca zjazdów studentów są często połączone ze zgrupowaniami kapłanów i uwzględniają harmonogram ITE (Instytutu Teologicznego NKK).

Rekrutacja i formacja duchowa

Rekrutacja do Seminarium oraz ITE NKK odbywa się w trzech terminach: maj/czerwiec, lipiec/sierpień, oraz wrzesień/październik (termin uzupełniający). Dokładne terminy zostaną podane na stronie seminarium, dlatego zachęcamy do regularnego śledzenia naszej strony.

Formacja seminaryjna w NKK kładzie duży nacisk na praktykę modlitwy, w tym modlitwy brewiarzowej. Codzienna modlitwa jest integralną częścią życia seminaryjnego, pomagając klerykom w rozwijaniu ich życia duchowego i pogłębianiu relacji z Bogiem. Modlitwa Liturgi Godzin, jest szczególnie ważna, gdyż łączy kleryków z modlitwą Kościoła powszechnego i pomaga w rytmicznym, ustrukturyzowanym życiu modlitewnym.

Zapraszamy również na nasze spotkania formacyjne Emaus. Termin Emaus będzie podany do wiadomości na naszej stronie internetowej. Ponadto zapraszamy do odwiedzenia zakładki “Polecane książki” na naszej stronie internetowej i zapoznania się z książką pt. “Opowieści pielgrzyma”. Jest to publikacja, którą powinien przeczytać każdy kandydat do naszego seminarium.