Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

REKRUTACJA DO SEMINARIUM DUCHOWNEGO NARODOWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wypełnij kwestionariusz osobowy i prześlij go wraz ze zdjęciem (w formacie .jpg) na adres: rektorat@seminarium-duchowne.pl, aby umówić się na rozmowę wstępną.

Na umówioną rozmowę zabierz ze sobą następujące dokumenty:

Wymagane Dokumenty

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

☐ Podanie o przyjęcie do SD NKK

☐ Zgłoszenie do SD NKK

☐ Życiorys

☐ Deklaracja przystąpienia do Narodowego Kościoła Katolickiego

☐ Świadectwo Chrztu św.

☐ Świadectwo Bierzmowania

☐ Świadectwo dojrzałości lub kopię poświadczoną

☐ ew. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kopię poświadczoną

☐ Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu

☐ Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej

☐ Zaświadczenie o niekaralności

☐ Wypełnione i podpisane oświadczenie dla kandydatów i duchownych Kościoła

☐ Opinię i powiadomienie proboszcza parafii

☐ Fotografie (3,5 x 4,5 cm – w formacie .jpg)

☐ Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

DOTYCZY KANDYDATÓW ŻONATYCH

☐ Świadectwo ślubu cywilnego

☐ Świadectwo ślubu kościelnego

☐ Zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa NKK

EGZAMIN WSTĘPNY

Podczas rozmowy wstępnej zostanie ustalony termin egzaminu. Egzamin będzie obejmował znajomość treści książki wskazanej przez Księdza Rektora.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD NKK zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Prześlij skany wskazanych dokumentów na adres mailowy: rektorat[at]seminarium-duchowne.pl

Wymagane dokumenty - Seminarium Duchowne NKK

Wymagane dokumenty do Seminarium Duchownego Narodowego Kościoła Katolickiego

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

 • Podanie o przyjęcie do SD NKK
 • Zgłoszenie do SD NKK
 • Życiorys
 • Deklaracja przystąpienia do Narodowego Kościoła Katolickiego
 • Świadectwo Chrztu św.
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Świadectwo dojrzałości lub kopię poświadczoną
 • ew. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kopię poświadczoną
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu
 • Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie dla kandydatów i duchownych Kościoła
 • Opinię i powiadomienie proboszcza parafii
 • Fotografie (3,5 x 4,5 cm - w formacie .jpg)
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Dotyczy kandydatów żonatych

 • Świadectwo ślubu cywilnego
 • Świadectwo ślubu kościelnego
 • Zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa NKK