Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Modlitwa o Powołania

Boże, nasz Stwórco, Ty, który powołujesz każdego z nas do wyjątkowej misji w Twoim planie zbawienia, prosimy Cię, wzbudź w sercach młodych ludzi pragnienie służby Tobie i bliźnim.

Prosimy, aby Twoja łaska napełniła ich odwagą i wiarą, by mogli odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Niech ich życie stanie się świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia, przynosząc pokój i nadzieję tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Duchu Święty, natchnij ich mądrością i zrozumieniem, aby rozpoznali swoje powołanie i podążali za nim z determinacją i radością. Wspieraj ich na drodze do kapłaństwa, życia zakonnego lub misyjnego, umacniając ich w chwilach trudności i wątpliwości.

Panie Jezu, który jesteś naszym Dobrym Pasterzem, prowadź ich ścieżkami sprawiedliwości i pokoju. Niech będą Twoimi narzędziami w szerzeniu Ewangelii i służeniu wspólnocie Kościoła.

Boże, Ty jesteś naszą nadzieją i siłą. Prosimy, abyś pobłogosławił nas wieloma powołaniami, które będą odzwierciedleniem Twojej miłości i prawdy w świecie.

Amen.