Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Informacja dla Zainteresowanych

Wszelkie pytania kierowane do Rektoratu Seminarium Duchownego Narodowego Kościoła Katolickiego dotyczące formacji seminaryjnej, warunków przyjęcia oraz wszelkich innych kwestii, należy przesyłać wyłącznie na oficjalny adres e-mail: rektorat@seminarium-duchowne.pl.

Próby kontaktu z Rektorem lub uzyskiwania informacji poprzez inne adresy e-mail dostępne na stronach internetowych Kościoła w sprawach formacji seminaryjnej, warunków przyjęcia oraz innych pytań nie będą rozpatrywane. Jedyną osobą odpowiedzialną za formację w imieniu Zwierzchnika Kościoła jest powołany Rektor Seminarium Duchownego.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o korzystanie wyłącznie z podanego adresu e-mail w celu kontaktu z Rektoratem.

Rektor Seminarium Duchownego

ks. kan. mgr Mieczyslaw SITEK NCC

e-mail: rektorat@seminarium-duchowne,pl

Prorektor Seminarium Duchownego

ks. mgr Tomasz JEDYNAK NCC

e-mail: rektorat@seminarium-duchowne,pl